Τερματικός Μικροδιακόπτης πλαστικός, MN1MIM1Y της Emas | Μεταλλικός κοντός μοχλός με ροδάκι | Επαφή 1CO | 6A (250V AC)

mobile