Τερματικός Μικροδιακόπτης πλαστικός, MN1KIM2 της Emas | Μεταλλικός μακρύς μοχλός | Επαφή 1CO | 6A (250V AC)

mobile
agrotica