Τερματικός Διακόπτης πλαστικός, FR 551 της Pizzato, με 1NO+1NC επαφές.

mobile