Τερματικός Διακόπτης πλαστικός, FR 502 της Pizzato, με 1NO+1NC επαφές.

mobile