Τερματικός Διακόπτης μεταλλικός, FC 3378 της Pizzato, με 1NO+1NC επαφές.

mobile