Τερματικός Διακόπτης Emas, προκαλωδιομένος | L61 μεταλλικό σώμα με πλευρική καλωδίωση | Μεταλλικό έμβολο 8mm | Ταχείας διακοπής | 1NO+1NC

mobile
agrotica