Τερματικός Διακόπτης Emas | L2 μεταλλικό σώμα | Ελατηριωτή ράβδος 7mm με πλαστική μύτη | Ταχείας διακοπής | 1NO+1NC

mobile