ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ – 3P – 55KW 230V AC 2+2 UKC1-105

mobile