Ράβδος Γείωσης Στρογγυλός Φ16 | Μήκος 150cm, σπείρωμα 3/4” | Κατασκευάζεται από χάλυβα

mobile