Ψηφιακός Πιεσοστάτης Autonics PSAN-1CPA-RC1/8, με πίεση 10bar θετική, αναλογική έξοδο 4..20mA, και 2 C/O ανεξάρτητες. Διάσταση 30x30mm με φίς και τροφοδοσία 12-24Vdc.

mobile