Ψηφιακό Χρονικό Emas, 0.1sec – 99.59hour, 12V AC/DC, 1CO επαφή, 5A (rezistif), 8pin, RZ1D1S-1

mobile