Πολυλειτουργικός Ελεγκτής Allosun EM3646 | Έλεγχος AC/DC τάσης, αντίστασης, συνέχειας και διαρροής προς τη Γη

mobile