Πολυελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTE τύπου Ράγας, DTE10T | Δυνατότητα σύνδεσης έως και 15 θερμοστοιχεία J, K, RB, R, S, κτλ. (4 ενσωματωμένα)

mobile