Πολυελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTE τύπου Ράγας, DTE10P | Δυνατότητα σύνδεσης έως και 13 θερμοστοιχεία Pt100 (3 ενσωματωμένα)

mobile