Πλαστικός πίνακας διανομής, Χωνευτός με πόρτα | IP40 | Marlanvil 970.24.B | 315x405x105mm | 2 Σειρές – 12 έως 26 Modules

mobile