Πλαστικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 400x500x175 | IP65

mobile