Πλαστικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 350x500x190 | IP65

mobile