Πλαστικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 300x400x220 | IP65

mobile