Πλαστικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 300x400x170 | IP65

mobile