Πλαστικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 200x300x130 | IP65

mobile