Πλαστικό Κιβώτιο ABS με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 330x250x140 | TN-PLS133

mobile