Πλαστικό άγκιστρο συγκράτησης για την βάση Schrack YRS50004

mobile