Πλαστικό άγκιστρο συγκράτησης για την βάση Schrack YPT78704.

mobile