Πλαστικό άγκιστρο συγκράτησης για τη βάση Schrack YRT78626

mobile