Πηνίο εργασίας 230VAC για Αυτόματους Διακόπτες Ισχύος Schrack MΖ2-ΜΖ3.

mobile