Πηνίο εργασίας 230VAC για Αυτόματους Διακόπτες Ισχύος Schrack MΖ1.

mobile