Πιεσοστάτης Γενικής Χρήσης CEME-5612 | Κλίμακα πίεσης 0.2 ~ 6bar, ΔP: 0.1~0.8bar και σπείρωμα G1/4”

mobile