Πιεσοστάτης χαμηλής πίεσης Danfoss KP35 | Κλίμακα πίεσης -0.2 ~ 7.5bar, διαφορικό 0.7~4bar και σπείρωμα 1/4”

mobile