ΝΤΙΖΑ 225mm για σύζευξη πόρτας με περιστροφικές λαβές.

mobile