Μπαταρία Μολύβδου κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτωσης | Pattern PT22-12 (12V / 22AH)

mobile