Μπαταρία Μολύβδου κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτωσης | Pattern PT15-12 (12V / 15AH)

mobile