Μικροκύλινδροι Απλής Ενέργειας Μη Μαγνητικοί – 16N1A1220

mobile