Μικροηλεκτρόδιο Στάθμης Elko Ep τύπου SHR-2 | Μήκος 96mm και Διάμετρος Φ21mm

mobile