Μηχανικός Υδροστάτης ράγας Plastim – Ελέγχου Υγρασίας | Τροφοδοσία 110-250Vac | Εύρος υγρασίας 10-90 %RH

mobile