Μηχανική μανδάλωση με χειριστήριο Schrack MC2.

mobile