Μεταλλικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 700x500x250 | IP66

mobile