Μεταλλικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 300x250x150 | IP66

mobile