Μεταλλικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 1200x800x300 | IP66

mobile