Μεταλλικό Κιβώτιο με αδιαφανή πόρτα και μεταλλική βάση στήριξης | 1000x800x400 | IP66

mobile