Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο τύπου Diffuse με απόρριψη φόντου – 1-20cm, 10-30VDC, NPN, Βύσμα Μ12 – PA18 Series

mobile