Κουτί Χειρισμού, Σειρά TE με αδιαφανές καπάκι, μεντεσέδες και σύρτη | 290x390x160 | IP 66 | TE-AG-2939

mobile