Κουτί Χειρισμού, Σειρά TE με αδιαφανές καπάκι, μεντεσέδες και σύρτη | 250x350x180 | IP 66 | TE-AG-2535

mobile