Κουτί Χειρισμού, Σειρά TE με αδιαφανές καπάκι, μεντεσέδες και σύρτη | 250x300x150 | IP 66 | TE-AG-2530

mobile