Κουτί Χειρισμού με αδιάφανο καπάκι και μεταλλικές βίδες | 110x80x60 | IP 66 | Marlanvil 007 XPL

mobile