Κεραμική αντίσταση έναυσης για Pellet, 300W 230V 107mm, τύπου πουράκι, με ρακόρ 3/8”

mobile