Καλώδιο Αντιστάθμήσεως τύπου K με Μπλεντάζ επικάλυψη και υαλομέταξα

mobile