Καλώδιο Αντιστάθμήσεως τύπου J με Μπλεντάζ επικάλυψη και υαλομέταξα

mobile