Ηλεκτρομαγνητικό Ροόμετρο FLOMAG-3000 με σύνδεση υγιεινού τύπου DN40 κατά DIN 11851 και μέγιστη πίεση μέσου 16bar

mobile