Ηλεκτρόδιο Kronos τύπου KR με μήκος 50cm, σπείρωμα 1/4 και στεγανοποίηση από TEFLON.

mobile