Χωρητικός Διακόπτης | 12-24V DC | M18 | NPN(NC) | 8mm | CR18-8DN2

mobile